LLOGUER IMMOBLES

Lloguer d'immobles a Girona

Experts en gestió d'immobles de lloguer a la provincia de Girona

Serveis de valor afegit:

Confiï’ns el lloguer del seu immoble.

  • Li busquem l’inquilí més adequat.
  • Tramitem el contracte de lloguer i l’avalloguer de la Generalitat
  • Fem la gestió de l’assegurança de Defensa Jurídica de l’ Arrendador (ARAG)
  • Tramitem les fiances a Incasol


I si no vol mal de caps, li portem la gestió del lloguer.